Marinko Žic

Marinko Žic

kandidat za načelnika Općine Punat i nositelj liste koalicije SDP-PGS-HSU

Životopis na stranici načelnika...

Goran Gržančić

Goran Gržančić

Rođen sam  14. veljače 1956., po zanimanju sam ginekolog u vlastitoj ginekološkoj ordinaciji u Krku.

Predsjednik sam ogranka PGS-a Punat, a zadnja 2 mandata predsjednik Općinskog vijeća Općine Punat.

Aktivno sudjelujem u radu udruge Kumpanija Štorije Punat i Mješovitog pjevačkog zbora KUD Ive Jurjević Omišalj.

Ako bih svoje hobije i slobodno vrijeme poredao po važnosti i angažmanu, onda bi to bilo: politika, maslinarstvo, skijanje, putovanja, pa opet politika.

Sretno sam oženjen Sandrom, profesoricom u Osnovnoj školi, imam dva sina koji kreću mojim stopama, Sandra, specijalizanta ginekologije i Maria koji završava studij dentalne medicine.

Maja Polonijo

Maja Polonijo

Rođena sam 1978. godine u Rijeci. Udata sam i majka dvije kćeri. Diplomirala  sam na Filozofskom fakultetu u Rijeci, u zvanju profesora hrvatskog jezika i književnosti. Od 2004. godine radim u OŠ ¨Fran Krsto Frankopan¨ Krk, a nakon razdvajanja škola, radim u OŠ Omišalj PŠ Dobrinj. Radim na mnoštvu projekata i aktivno sam uključena u rad škole.

Članica sam Školskog odbora SŠ ¨Hrvatski kralj Zvonimir¨u Krku te predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Općine Punat.

Cijelo djetinjstvo provela sam u Puntu aktivno se baveći folklorom i pjevanjem u zboru. Preko 20 godina pomažem u radu Narodne knjižnice i čitaonice u Puntu te svoje slobodno vrijeme često provodim u knjižnici.

U slobodno vrijeme, osim volontiranja u knjižnici, volim čitati knjige i gledati filmove. Moj smjer interesa je razvoj obrazovanja, poticanje čitalačke i medijske pismenosti te razvoj sportskih aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Ana Leleković

Ana Leleković

Zovem se Ana Leleković, rođena sam 07.04.1979. godine. Završila sam  srednju školu Hrvatski kralj Zvonimir Krk i stekla zvanje hotelijersko turistički tehničar.

Radim kao hotelska domaćica u Vinotelu Gospoja Vrbnik.

Nisam članica niti jedne stranke, a u slobodno vrijeme volontiram u župnom Caritasu u Puntu.

Hrvoje Mrakovčić

Hrvoje Mrakovčić

Zovem se Hrvoje Mrakovčić, rođen sam 26.8.1973. u Rijeci, odrastao i živim u Puntu. Po završetku Srednje škole u Krku, služio sam HV, a s 19 godina sudjelovao u Domovinskom ratu te imam status hrvatskog branitelja. Od 1997. godine sam obrtnik. Veliki sam zaljubljenik podmorja pa se tako iz hobija razvio obiteljski posao. Rekreativno ronjenje postalo je instruktorsko zanimanje, a Podvodni park Punat kao prvi podvodni park u RH dobio je mnoga priznanja na nivou županije i države na koji samo jako ponosni. U mladosti sam se aktivno bavio rukometom u puntarskom klubu, te rekreativno odbojkom, košarkom i nogometom. Član sam DVD Podružnice Punat, predsjednik  Kluba podvodnih aktivnosti „PUNAT“, član Nadzornog odbora „HRS“-a.

Aktivan sam u političkom životu naše lokalne zajednice te općinski vijećnik u tri mandata.

Kristijan Žic

Kristijan Žic

Moje ime je Kristijan Žic. Rođen sam 16.10.1995. u Rijeci, i od tada živim u Puntu. Završio sam opću gimnaziju u Krku. Studiram na upravnom studiju Pravnog fakulteta u Rijeci i trenutno uređujem svoj završni rad na temu Dodjela koncesija u lukama posebne namjene u Republici Hrvatskoj koji bi trebao obraniti u sljedećim mjesecima. U sklopu završnog rada odradio sam stručnu praksu u Općini Punat gdje sam se upoznao sa svim djelatnostima i poslovima općine, a na svoj rad sam dobio pohvale. U sklopu fakulteta sudjelovao sam na simuliranom parlamentu u Hrvatskom saboru.

Moje radno iskustvo počinje u Općini Punat u sklopu "bijele patrole", a zatim u KD Črnika na kontroli parkinga, još i konobarim na ljetnim feštama.

Član sam SDP-a i trenutno obnašam dužnost vijećnika u Općini Punat. Član sam odbora za društvene djelatnosti i član povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Punat.

Aktivni sam član i jedan od osnivača Udruge mladih Fenix,  aktivni član KUD-a Punat, Kumpanije Štorije i Puntarskih užanci.  S članovima Udruge mladih Fenix volontirao sam u projektu 72 sata bez kompromisa u organizaciji biskupijskog Caritasa.

Imam troje braće i stric sam troje nećaka.

U slobodno vrijeme družim se s prijateljima, volim šetnje i planinarenja, te idem na rekreaciju u novu dvoranu osnovne škole u Puntu.

Irena Žic Orlić

Irena Žic Orlić

Ja sam Irena Žic Orlić, rođena sam 19.12.1966. godine u Zagrebu. Udana sam, majka dvoje djece, s prebivalištem u Puntu od 1988. godine.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala sam Pedagogijske znanosti, a po zanimanju sam stručna prvostupnica predškolskog odgoja. Od 1988. godine zaposlena sam u otočkom Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“, a od 2003. godine do danas obnašam funkciju ravnateljice vrtića.

Istaknula bih osobnu poslovnu kvalitetnu suradnju sa svim jedinicama lokalne samouprave na nivou otoka Krka što dokazuju objektivni pokazatelji stručnog i materijalnog napretka ustanove. Naime, posljednjih 10-ak godina na otoku je izgrađeno i adaptirano sedam vrtića, a Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ 2019. godine pripojio se i vrtić u Puntu pod tadašnjim nazivom Lastavica.

Kao članica Općinskog vijeća Punta aktivno sudjelujem u životu lokalne zajednice brinući za stvaranje uvjeta za bolji i kvalitetniji život u našoj sredini vodeći računa o dobrobiti i prosperitetu svih stanovnika mještana Stare Baške i Punta.

Članica sam tima za prevenciju i borbu protiv nasilja i drugih ugroza na lokalnoj razini (otok Krk) koji je uspostavljen radi prevencije potencijalnih opasnosti i ugroza s neželjenim posljedicama po život, sigurnost i zdravlje građana u okviru mojih profesionalnih kompetencija te se nalazimo na mjesečnoj bazi.

Dugi niz godina sam član povjerenstva za odabir sportaša godine otoka Krka.

Osobno bih se opisala kao komunikativnu i društvenu osobu koja cijeni timski rad s potpunim uvažavanjem međusobne različitosti. Vrijednosti koje me vode kroz život su poštenje, marljivost, briga za druge i za opće dobro.

Dragica Brajač

Dragica Brajač

Rođena sam 20.4.1949., po zanimanju sam krojačica.

Trideset sam godina radila u struci u Riječkoj industriji odjeće (RIO), sada sam umirovljenica.

Nisam članica niti jedne stranke, a politički sam lijevo orijentirana.

Kroz godine sam bila aktivna kroz mnoge udruge i klubove, pa sam tako 4 godine bila predsjednica ŠRD Arbun i članica odbora Udruge umirovljenika u četverogodišnjem mandatu.

Uz navedene udruge, članica sam i udruge Puntarske užance i jako volim maškare.

Kao aktivna članica Boćarskog kluba natjecala sam se i osvajala pehare sve dok me ozljeda ramena nije onemogućila.

Rado volontiram i pomažem u humanitarnom radu.

Udovica sam koja jako voli putovanja i sebe opisujem kao svjetskog putnika.

Željan Žic

Željan Žic

Rođen sam 1960. godine živim u Puntu, a radim u Malinskoj kao liječnik obiteljske medicine. Bio sam općinski vijećnik u 2 mandata, 1993.-2001. godine. U slobodno vrijeme uživam u maslinarstvu.